Moj kreacjonizm.

Czy rzeczywiście teoria ewolucji jest tylko jedną z możliwych teorii (i to błędną), która za sprawą oportunistycznego spisku naukowego establishmentu i antyreligijnego oraz materialistycznego nastawienia części środowisk naukowych zdominowała współczesny świat? Czy naukowcy chcą cenzurować programy szkolne, by uniemożliwić wykazanie fałszywości i niekompletności darwinizmu? Czy teoria inteligentnego projektu, najintensywniej ostatnio promowana „konkurentka” teorii ewolucji, jest teorią naukową?
Podstawowym założeniem ewolucji jest „fakt”, że życie i organizmy żywe rozwijały się w ciągu wielu milionów, a nawet miliardów lat. Teoria ewolucji zatem nie może być poparta bezpośrednimi danymi eksperymentalnymi, tzn. nie może być ona zademonstrowana. Żaden eksperymentator nie jest w stanie prowadzić obserwacji trwających miliony lat. Nie może więc odtworzyć procesu ewolucji i zademonstrować, w jaki sposób powstanie nowych gatunków z oddzielnych pierwiastków chemicznych, czy nawet z gotowych już organizmów prostych jest, na drodze samoistnego rozwoju, możliwe.A co z roslinami?
Czesto slysze ze Bog posluzyl sie ewolucja.
Gdy jako chrzescijanin czytam w Bibli ;26 3A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. To zadaje sobie pytanie.Czy Bog mial na mysli jakas uduchowiona malpe?
Ludzie charakteryzują się umiejętnością myślenia abstrakcyjnego, wytwarzania narzędzi, budowania struktur społecznych, pojęciem wartości i moralnoscia wyplywajaca z Przykazan nadanych przez Boga.Mozemy tak bliskiemu nas gatunkowi w mysl ewolucji,dac gotowca.Podsunmy malpie dwie ksiegi,Darwina o pochodzeniu gatunkow i Biblie,jak myslicie ktora wybierze malpa.Mozemy te czynnosc powtarzac co miesiac przez tysiac lat,jednak efekt bedzie ten sam.Malpa nie zacznie czytac.
Powiedzenie,ze nie jest mozliwe by Bog stworzyl caly swiat w szesc dni.Jest zaprzeczeniem wiary w zmartwychwstanie Jezusa ,przemiany wody w wino ,wskrzeszenie Lazarza, przemiana oplatka i wina w cialo i krew Jezusa jak i to, ze czlowiek posiada dusze.
Wiara Boga,wymaga od chrzescijan innego spojrzenia na swiat ktory nas otacza,gdyz mowienie ze nauka przeciwstawia sie istnieniu Boga jest pejoratywne.
Rząd w Serbii zakazał szkołom nauczania teorii Karola Darwina w tym roku. Zdaniem władz teoria zawiera zbyt wiele pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Gabinet premiera poparł decyzję ministerstwa edukacji, zgodnie z którą teoria ewolucji powinna być nauczana równolegle z teorią kreacjonizmu. Do tego czasu dzieło Darwina ma być nieobecne w szkołach.W odróżnieniu od ewolucjonistów wielu naukowców popiera kreacjonizm. Wierzą oni, że to Bóg stworzył Ziemię, jak to opisano w Biblii. Rząd argumentuje, że naukowa wiedza dotycząca pochodzenia i rozwoju człowieka, zgromadzona w teorii Darwina, ma wiele braków i niedomówień. Zdaniem pani minister ewolucjonizm jest tak samo dogmatyczny jak wiara w stworzenie człowieka przez Boga. Teoria Darwina opublikowana w 1859 roku zakłada, że ludzkie istoty pochodzą od gatunków spokrewnionych z małpami. Mimo że sam Darwin wielokrotnie wyrażał swe wątpliwości w związku z teorią, wielu naukowców uważa ją za dowód na to, iż gatunki potrafią się rozwijać pod wpływem środowiska.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kult Maryjny

Kult Marii.

Określenie „Matka Pana mego” oznacza „Matka Jezusa Mesjasza” czyli Boga WCIELONEGO. Jezus jest współistotny z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej, lecz nie wolno sugerować, że z tego powodu Maryja jest również matką Ojca i Ducha Świętego!

Ojciec przysposobił ludzkie ciało dla Syna, który miał przyjść na świat, zrodzony z kobiety jako wcielony Bóg:

„Przeto przychodząc na świat mówi [Mesjasz]: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże” [Hebr. 10:5-7 Interlinia]

Jako chrześcijanin mam wielki szacunek do Marii, która zgodziła się zrodzić Mesjasza. Podobnym szacunkiem darzę Sarę, która urodziła syna obietnicy Izaaka, a także Rachelę i Leę – matki dwunastu synów Jakuba. Wszystkie one były wspaniałymi niewiastami wiary. Jednakże pokorna współpraca z Najwyższym wcale nie czyni ich kimś większym od pozostałych świętych – pamiętajmy, że w przypadku braku ich posłuszeństwa, Bóg był w stanie wybrać kogoś innego, podobnie jak może wzbudzić kamienie, by wołały na Jego cześć:

„Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie wołać będą” [Łuk. 19:38-40]

Biblia ani jednym słowem nie sugeruje, by ktokolwiek poza Trójjedynym Bogiem był godzien chwały, ponieważ jest On Bogiem zazdrosnym. Wywyższenie Maryi zostało pośrednio zanegowane przez samego Jezusa. Oto, jak On sam potraktował pierwszą próbę wprowadzenia „kultu maryjnego”:

„Stało się zaś, (gdy) (mówił) on to, jakaś kobieta z tłumu podniósłszy głos powiedziała mu: Szczęśliwe łono, które nosiło cię, i piersi, które ssałeś. On zaś powiedział: Zaiste, szczęśliwi słuchający słowa Boga i strzegący [go]” [Łuk. 11:27-28 Interlinia]

Celowo cytuję ten fragment z przekładu najbliższego oryginałowi, by pokazać pewną istotną rzecz. Otóż Pan Jezus całkowicie ignoruje sugestię o „błogosławionym [szczęśliwym] łonie i piersiach, które ssał”. Nie ma mowy o jakimś wyjątkowym położeniu jego matki ze względu na to, że Bóg „przysposobił Mu ciało” z jej udziałem. Była posłuszna, bo takiej postawy Bóg oczekuje od każdego, kto Go kocha.

Jezus zwraca uwagę słuchaczy na to, że szczęśliwi są ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Żadna z osób opisywanych na kartach Biblii nie była darzona kultem ze względu na posłuszeństwo okazane Bogu.

„Czy [Pan] dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi [oryginał: niepotrzebnymi] jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” [Łuk. 17:9-10]

NIE POTRZEBUJE ZBAWICIELA?

Nic bardziej błędnego. Nikt, literalnie nikt nie jest w stanie osiągnąć zbawienia bez Jezusa Chrystusa. A, to stało się to poprzez Łaskę, jaka płynie z Krzyża Jezusa. To nic, że Jezus umarł na krzyżu później – podobnie jak patriarchowie Starego Testamentu są zbawieni tą Chrystusową Ofiarą, tak Maryja dzięki niej została zachowana od grzechu. Nie jest to więc wyłączna zasługa Maryi – zresztą żaden człowiek do takiej zasługi nie byłby zdolny – lecz Łaska Boga, który jest Panem czasu.Gdzie napisano? W Psalmach [14:1-3;53:2-4] – dlatego odpada sugestia, jakoby ten fragment nie dotyczył Maryi, która urodziła się przed napisaniem Listu do Rzymian. Wszyscy są pod wpływem grzechu.

„Niepokalane poczęcie” Maryi jest wymysłem rzymskiego kosciola i jego teologów, a nie doktryną wypływającą z Biblii. Dość powiedzieć, że dogmat ten został ogłoszony dopiero w roku 1854 przez papieża Piusa IX na mocy bulli „Ineffabilis Deus”:

Jedynym pośrednikiem Boga i ludzi, czyli „łącznikiem” między Bogiem a człowiekiem oraz między człowiekiem a Bogiem jest Osoba posiadająca obydwie natury, czyli Człowiek-Pomazaniec Jezus.Jako Syn Człowieczy pośredniczy On pomiędzy człowiekiem a Bogiem, czyli jest przedstawicielem człowieka przed Ojcem jako JEDYNY Orędownik. Jako jedyny sprawiedliwy sam z siebie, Jezus może stać po prawicy Ojca i bezpośrednio wstawiać się za nami:

„A jeśliby kto zgrzeszył, mamy [my, zbawieni] orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” [I Jana 2:1].

„Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu” [Ps. 49:8-9]

„W [Chrystusie] mamy odkupienie, przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” [Ef. 1:7]

WSPÓŁODKUPICIELKA?

„Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela” [Iz. 43:11]

„Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu” [Ps. 49:8-9]

„W [Chrystusie] mamy odkupienie, przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” [Ef. 1:7]

Na zakonczenie  wypowiedz Papieza kosciola rzymu ;Należy podkreślić, że naukę o monarszej godności Najświętszej Maryi Panny Kościół głosił już w starożytności. Pius XII w swej encyklice z 1954 r. cytował św. Efrema, który z III . „w zapale poetyckim” włożył w usta Maryi wypowiedź: „Niechaj mnie Niebo powstrzyma w objęciach, bom nad nie uczczona, bo nie Niebiosa były Ci Matką; aleś zrobił je swym tronem. O ileż szczytniejsza i czcigodniejsza Matka Króla od tronu jego”. Później prawdę tę potwierdzali wybitni teologowie, pisząc o Bogarodzicy jako Królowej i Pani. Zresztą samo imię Maryja, według Orygenesa, w języku syryjskim oznacza „pani”.

Jednak juz IV wieku Epifaniusz z Salaminy potępił przejawy  kultu Maryjnego jako herezję w swoim dziele Panarion.„2Niektórzy myślą i mówią o Marii pogardliwie; inni jednak, skłaniając się ku przeciwnej stronie, wychwalają ją ponad to, co przystoi. […] Pod pretekstem, iż jest to słuszne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia , popełniając cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. Tak, z pewnością, ciało Marii było święte, lecz ona nie była Bogiem. Tak, istotnie, Dziewica była dziewicą, i czcigodną , ale nie została nam dana po to, by ją uwielbiać . Ona uwielbiała tego, którego urodziła ze swego ciała; tego, który jest z nieba i z łona Ojca. I dla tej przyczyny Ewangelia zapewnia nas w tym, sam Pan oświadcza, że: „O kobieto, co ty masz do mnie? Moja godzina jeszcze nie nadeszła” [Jana 2:4]. 3I tak, aby nikt nie wywnioskował ze słów, „O kobieto, co ty masz do mnie”, że święta Dziewica jest ważniejsza, nazywa ją „kobietą”. […] 4Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, aby Dziewica mogła być adorowana , ani też, by on mógł uczynić ją Bogiem. Niechaj Maria będzie poważana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; niech nikt nie czci Marii. […] 5Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znów powróci do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. […] 6Chociaż Maria jest święta i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona by ją czcić”.(fragmenty z Panarion 79 – 3.2:4 oraz 3.2:7)„7″Kult musi ustać. Albowiem Maria nie jest boginią ani też nie otrzymała swojego ciała z nieba.”(Panarion 78:24)

Jednak rzymski kosciol mowi dalej.

Solidną podstawę nauce o królewskim majestacie Maryi dał sobór w Efezie (431 r.) definiując prawdy wiary o Jej boskim Synu – Jezusie Chrystusie. Jego orzeczenia potwierdzały prawowierność twierdzenia, iż Najświętsza Maryja Panna jest matką Boga.

Pius XII wymienił całą rzeszę teologów, świętych i papieży, którzy nazywali Bogarodzicę Panią i Królową. Przywołał także podsumowujący ich wypowiedzi głos św. Alfonsa de Liguori. Założyciel redemptorystów stwierdził: „Skoro więc Maryja Panna podniesiona została do tak wysokiej godności, że jest Matką Króla Królów, dlatego całkiem słusznie zaszczyca ją Kościół tytułem Królowej”.

Ta prawda znalazła odbicie także w tekstach modlitw używanych od wieków przez wiernych. Zwracali i zwracają się oni nadal do Pani Nieba wezwaniem antyfon: Salve Regina, Ave Regina Coelorum czy Regina coeli. Także popularna Litania Loretańska w znacznej części składa się z wezwań do Królowej Maryi. Nie można także zapominać, że wierni modlący się na Różańcu Świętym, najskuteczniejszym orężu do walki z szatanem i grzechem, w jednej cząstce rozważają ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi.

Czyli,nie Bog jest Krolem Ziemi i Nieba a Matka Najswietsza Maryja.

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz